thumbnail
thumbnail
Strategisch adviseur Digitalisering

Gemeente Oss

Raadhuislaan 2, 5341 GM Oss, Nederland

TIJDELIJK
Deze opdracht is verlopen
130
24 Noord-Brabant

Publicatiedatum:

09-02-2024

Sluitingsdatum:

26-02-2024

Begindatum:

11-03-2024

Einddatum:

31-12-2024

Oss
Oss groeit naar een 100.000+ gemeente en kent veel grote opgaven: woningbouw, mobiliteit, klimaatadaptatie en energietransitie zijn hier voorbeelden van. Om dit in goede banen te leiden groeien we, samen met nieuwe collega’s, naar een organisatie die klaar is voor de toekomst: waar de basis op orde is, we excellente dienstverlening leveren en werken aan de vraagstukken van morgen. Daarbij staat samenwerking en werken vanuit de bedoeling voorop.

In het Fysieke domein (in Oss het domein Ruimte en Economie genoemd) zijn we er voor alle inwoners, bezoekers en bedrijven van Oss. In alles wat wij doen zijn we gericht op een gemeente waar je duurzaam, veilig en gezond leeft, woont en onderneemt. Dit doen we vanuit ons vakmanschap, volgens de bedoeling en samen met inwoners en bedrijven voor nu en de toekomst van Oss.

Opgave
Digitalisering biedt ons kansen voor verbetering van de dienstverlening, van de samenwerking met onze ketenpartners én verbetering van de interne- en bedrijfsmatige processen.

Er zijn ontwikkelingen gaande zoals het stelsel voor de samenhangende objectenregistratie, 3D & BIM, Digital Twin, Big Data en geautomatiseerde waarnemingen en handelingen gestuurd vanuit sensoren, die grote kansen bieden. De invoering van de Omgevingswet per 01-01-2024 en het daarbij horende Digitaal Stelsel Overheid versnelt ook de digitalisering binnen het Domein Ruimte en Economie (R&E).

Vorig jaar zijn we begonnen met het bepalen van onze strategische doelstellingen digitalisering en een bijbehorende meerjarige digitaliseringsagenda voor de realisatie ervan. Dit jaar werken we aan de implementatie van de digitaliseringsagenda 2024 en bouwen we verder aan de doorkijk voor de komende jaren.

Voor het vervolg zoeken we een kandidaat die het management R&E blijft uitdagen en hen adviseert en ondersteunt in hoe digitalisering kan bijdragen aan de businessstrategie.

Wat verstaan we onder digitalisering?
Digitalisering staat gemeentebreed op de agenda. Bij het realiseren van de strategische agenda digitalisering is het belangrijk om de juiste stakeholders aangehaakt te houden en ze te begeleiden bij de veranderingen. Bij R&E zijn digitaliseringsambities ook integraal onderdeel van onze domein- en afdelingsplannen.

Binnen deze opdracht bekijken we digitalisering in de breedste zin van het woord. Dus automatisering, informatisering, robotisering en hedendaags datagebruik. Ook bekijken we het vraagstuk zowel vanuit inwonersperspectief -hoe kan digitalisering bijdragen aan een betere dienstverlening voor onze inwoners en bedrijven-, vanuit samenwerkingsperspectief met onze externe partners en vanuit de bedrijfsmatige kant - hoe zorgt digitalisering er voor dat wij efficiënter werken, effectiever zijn in onze ambities, makkelijker samenwerken en ons werk nog leuker wordt.

De opdracht:
Verder uitbouwen en mede implementeren van de meerjarige digitaliseringsagenda R&E. Volgordelijkheid, prioritering, wat kunnen we zelf en waarvoor moeten we expertise inwinnen en het in beeld (laten) brengen van de financiële gevolgen zijn daar onderdeel van. Je bewaakt de samenhang in de digitaliseringsambities van R&E. Beleidskaders zijn hier richtinggevend in. Ook richt je mede de benodigde afstemmingsstructuur in.

Vanuit businessperspectief werk je nauw samen met het management, de organisatie adviseur en de strategisch regisseur portfoliomanagement.  Je bent voor het Fysiek Domein de samenwerkingspartner van de afdeling ICT.

Je helpt het management haar rol als opdrachtgever goed in te vullen. Hierbij is het belangrijk dat opdrachtgevers van projecten goed geïnformeerd zijn en met kennis van zaken keuzes (kunnen) maken. Je draagt bij aan de inrichting van de governance van digitaliseringsprojecten binnen R&E en gemeentebreed.

Op deze manier help je het Domein Ruimte en Economie eigenaarschap te nemen over de digitaliseringsambitie en actief te sturen op ontwikkelingen waar we in geloven en die ons helpen de inwoners en bedrijven voor nu en de toekomst van Oss beter van dienst te zijn.

Je bevordert en bewaakt het realiseren van de digitaliseringsagenda. Wanneer nodig zorg je voor de herijking van de strategische doelstellingen digitalisering. Je zorgt intern voor verbinding met alle stakeholders, zoals projectleiders en programmamanagers, ICT, maar ook directie, bestuur en management. Dit doe je binnen de opgave R&E als ook over de domeinen heen. Je bent aanspreekpunt voor projectleiders die projecten uitvoeren vanuit de digitaliseringsagenda. Je werkt mee (in een adviserende rol) aan projecten en draagt bij aan business cases van nieuwe projecten.

Je signaleert voortdurend nieuwe kansen op het gebied van digitalisering en data ten dienste van onze business en inwoners. Je onderhoudt een relevant netwerk gericht op samenwerking en kennisdeling, denk hierbij aan samenwerking met andere gemeenten, met ketenpartners, VNG Realisatie etc.

Het is belangrijk dat het Domein Ruimte en Economie enthousiast wordt en blijft voor digitalisering en dat de koudwatervrees vermindert.

Positionering
De directeur Domein Ruimte en Economie is jouw opdrachtgever. Het opgaveteam van het Domein Ruimte en Economie bestaande uit de directeur, programmamanagers, en de leidinggevenden van de diverse afdelingen heeft een sterke stem in de opdracht. Daarnaast word je gesteund door het hoofd ICT.

Kandidaatomschrijving
We zoeken een kandidaat die:

 • Een brug kan slaan tussen ICT en het fysiek domein en dus beide talen spreekt.

 • Sparringpartner is voor het management en adviseert hoe verdere digitalisering en informatievoorziening kan bijdragen in de veranderopgaven en programma's.

 • Niet alleen processen en systemen doorziet maar ook de mensen die er mee werken.

 • Doortastend, verbindend, innovatief en initiatiefrijk is.

 • Aantoonbaar senioriteit heeft op het gebied van informatie- en projectmanagement.

 • Het Fysiek domein kent en hier affiniteit mee heeft.

 • Kennis heeft van de mogelijkheden die digitalisering te bieden heeft en op de hoogte is van de laatste technologische ontwikkelingen.

 • Ervaring heeft met digitaliseringstrajecten, liefst binnen het Fysiek domein en uit ervaring kan vertellen wat werkt en niet werkt.

Beschikbaar bij voorkeur zo spoedig mogelijk maar  uiterlijk 1 juni 2024 .

Je beschikt over:

 • Academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur een afgeronde WO-opleiding op het gebied van bijvoorbeeld bestuurlijke informatiekunde, bedrijfskundige informatica, bedrijfskunde.

 • Diverse afgeronde aanvullende vakopleidingen en trainingen op het gebied van adviesvaardigheden, strategisch informatiemanagement en programma- & projectmanagement. En modellen en raamwerken zoals INK, BISL, ITIL, businessarchitecturen.

 • Ruime kennis en ervaring als strategisch adviseur over I-onderwerpen, I-portfoliomanagement, organisatieontwikkeling en verandertrajecten.

 • Ruime ervaring in een advies- of managementfunctie op strategisch directieniveau.

 • Ruime ervaring in bestuurlijk complexe overheidsorganisaties en affiniteit met gemeentelijke organisaties.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:

 • Je bent een proactieve, daadkrachtige adviseur voor strategische informatievraagstukken en schakelt moeiteloos tussen enerzijds strategisch, tactisch en operationeel niveau en anderzijds tussen meerdere inhoudelijke opdrachten.

 • Je hebt inzicht in en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, inhoudelijke doelstellingen en ambities; je verbindt continu context, inhoud en mensen om te komen tot gezamenlijke resultaten.

 • Je beschikt over adviesvaardigheden op strategisch niveau en over de capaciteit om de verbindende rol met stevigheid te vervullen.

 • Je bent toegankelijk, verbindend en communicatief sterk. Je luistert naar meningen van anderen, maar bent ook kritisch. Vanuit een duidelijke eigen visie en mening ben je in staat anderen te overtuigen. Indien nodig soms op een wat onconventionele manier.

 • Je toont initiatief om problemen pragmatisch aan te pakken en bent betrokken.

 • Je bent een teamspeler en zoekt actief de samenwerking met collega's.

Eisen

 • Ervaring digitaliseringstrajecten
  De kandidaat heeft de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met strategische digitaliseringstrajecten binnen het ruimtelijk-economische domein. Dit blijkt uit het cv.

 • Ervaring programma- & projectmanagement
  De kandidaat heeft de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met programma- en / of projectmanagement. Dit blijkt uit het cv.

 • Werk- en denkniveau
  De kandidaat beschikt over een WO-diploma op het gebied van bestuurlijke informatiekunde, bedrijfskundige informatica of bedrijfskunde. Dit blijkt uit het cv.

Gunningscriteria
Weging prijsdeel: 20 %

Strategisch informatiemanagement en Informatiearchitectuur
De kandidaat heeft kennis en ervaring met het werken onder informatie architectuur. Dit blijkt uit het cv. - Weging: 15 %

Portfoliomanagement
De kandidaat heeft kennis en ervaring met portfoliomanagement Dit blijkt uit het cv. - Weging: 10 %

Werkervaring
De kandidaat heeft ervaring in het fysieke domein in de rol van strategisch informatiemanager of programmamanager op het gebied van digitaliseringstrajecten.

 • 3-5 jaar ervaring (5 %)

 • 5-10 jaar (10 %)

 • Meer dan 10 jaar ervaring (15 %)

Aanvullende relevante opleidingen
Kandidaat beschikt over een of meerdere afgeronde aanvullende relevante vakopleidingen en/of trainingen op het gebied van adviesvaardigheden en modellen en raamwerken zoals INK, BISL of ITIL.

 • Adviesvaardigheden en een model (5 %)

 • Adviesvaardigheden en twee of meer modellen (15 %)

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

 • Je bent een proactieve, daadkrachtige informatiemanager voor strategische informatievraagstukken en schakelt moeiteloos tussen enerzijds strategisch, tactisch en operationeel niveau en anderzijds tussen meerdere inhoudelijke opdrachten.

 • Je hebt inzicht in en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, inhoudelijke doelstellingen en ambities;

 • Je verbindt continu context, inhoud en mensen om te komen tot gezamenlijke resultaten.

 • Je beschikt over adviesvaardigheden op strategisch niveau en over de capaciteit om de verbindende rol met stevigheid te vervullen.

 • Je bent toegankelijk, verbindend en communicatief sterk.

 • Je luistert naar meningen van anderen, maar bent ook kritisch. Vanuit een duidelijke eigen visie en mening ben je in staat anderen te overtuigen. Indien nodig soms op een wat onconventionele manier.

 • Je toont initiatief om problemen pragmatisch aan te pakken en bent betrokken.

 • Je bent een teamspeler en zoekt actief de samenwerking met collega's.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Hoe werkt het?
Vind jouw droomopdracht
Een mooi project of interessante opdracht gevonden? Nadat jij je hebt aangemeld kan je direct op de vacature solliciteren, waarna wij met jou afstemmen of dit dé volgende uitdaging voor je is. Een groot deel van de vacatures is ook in te vullen als ZZP-er, indien gewenst stemmen wij graag met je af of dat voor deze vacature mogelijk is en wat het meest gunstige is.
Kies een opdracht
Voordelen van werken bij ons
Doorgroeien
Je gaat aan de slag bij een specialist in document- en informatiemanagement met veel doorgroeimogelijkheden.
Fun & Kennisdelen
Je wordt onderdeel van een hecht en ervaren team, met vakgenoten, kennisdeling, teamuitjes en meer fun.
Verdienen
Kom je in dienst? Dan verdien je een goed salaris, een reiskostenvergoeding voor het OV, een laptop en telefoon incl. abonnement, 5 werkweken verlof en 8% vakantiegeld per jaar. Ben je een zzp’er? Dan verdien je het aangegeven tarief p/u, waarbij wij een standaard fee hanteren van 10%. Bij langlopende opdrachten bouwt deze fee af. Wij regelen de facturatie.
Ontwikkelen & Verdiepen
Dankzij periodieke kennissessies, een opleidingsbudget bij GO Opleidingen, een gratis digitaal vakblad: Informatieprofessional en een lidmaatschap van de KNVI zijn er veel mogelijkheden voor ontwikkeling en verdieping.

Ben jij de Strategisch adviseur Digitalisering die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.